ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 63 รับตารางเรียนออนไลน์
05 มิ.ย. 63 ถึง 06 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนออนไลน์
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียน 2/2562
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ชุดนักเรียน
25 ม.ค. 61 ทำบุญตักบาตร ณ วัดสันติวิหาร
25 มกราคม 2561 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 211 รูป โครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน และโครงการสาทยายพระไตรปิฏก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดสันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
24 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1/4
24 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง 2/60
24 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน รับผลการเรียนและรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียน
23 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1/2
22 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1/1
18 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5/2
17 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5/1
15 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4/2
12 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4/1
11 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2/4
10 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2/3
09 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2/2
08 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2/1
04 ม.ค. 61 ถึง 05 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2560
30 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 ปิดปีใหม่
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ในตอนเช้า หลังจากนั้นนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน หอประชุมในช่วงเช้า มีการแสดงของนักเรียนและจับสลากของขวัญมอบความสุขให้กับนักเรียนจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและของทางโรงเรียน ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมของคณะครู มีการจับสลากและเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร
26 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6/2
22 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3/4
21 ธ.ค. 60 ถึง 24 ธ.ค. 60 แข่งขันในการแข่งขัน เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560
แข่งขันในการแข่งขัน เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 - 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 กีฬาฟุตซอล แข่งที่สนามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการร้อยเอ็ด และกีฑา แข่งที่สนามกีฬากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 20-22  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
15 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6/1
14 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3/3
13 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3/2
12 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3/1
07 ธ.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1/3
06 ม.ค. 58 ทำบุญ ปีใหม่
30 ธ.ค. 57 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
26 ธ.ค. 57 งานกีฬานพเก้าสัมพันธ์
โรงเรียนธงธานี
19 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษา
18 ธ.ค. 57 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
09 ธ.ค. 57 ถึง 11 ธ.ค. 57 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม จ.สกลนคร
19 พ.ย. 57 ถึง 20 พ.ย. 57 กีฬาสี 2557
14 พ.ย. 57 กิจกรรมปล่อยคาราวานชุดปฏิบัติการแก้ไขภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ด
10 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
07 พ.ย. 57 ถึง 08 พ.ย. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนกลุ่ม Gifted และนักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มสนใจ จำนวน 40 คน ณ สวนนำ้โพนทอง เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่อาเซียน ในปี 2558
06 พ.ย. 57 สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลธงธานี
27 ต.ค. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2
01 ต.ค. 57 อบรมหลักปรัชญาเของเศรษฐกิจพอเพียง
01 ต.ค. 57 ถึง 26 ต.ค. 57 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
25 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน
29 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 สอบกลางภาค
นักเรียน ม.ต้น สอบกลางภาคในวันที่ 29 และ 31 กรกฏาคม
นักเรียน ม.ปลาย สอบกลาภาควันที่ 30 กรกฏาคม และ 1 สิงหาคม...
ชุดนักเรียน เรียบร้อย
10 ก.ค. 57 ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ในช่วงบาย คณะครูจะนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเนื่อในวันสำคัญทางศาสนา ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ คือ วันอาสาฬหบูชา และในวันเสาร์ ที่ 12 ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ซึ่งก็คือ วันเข้าพรรษา
09 ก.ค. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 ประดับแถบวิสามัญ ปี 57
07 ก.ค. 57 คณะกรรมการติดตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ของ สพม เขต 27 ได้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนธงธานี โดยมีท่านธีระศักดิ์ อินทรชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านเกษร ทวยหาญ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธงธานี พร้อมผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนธงธานี ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงาน
02 ก.ค. 57 กิจกรรมรณรงค์มะเร็งท่อน้ำดี(พยาธิใบไม้ในตับ)
07 ส.ค. 56 งานวันวิทยาศาสตร์&ภาษาไทย&อาเซียน
30 ก.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 สอบกลางภาค
สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน
09 ก.ค. 56 อบรมโครงการธวัชบุรีแท้ กินแต่ปลาสุก
09 ก.ค. 56 การประเมินผลการจัดการศึกษา
08 ก.ค. 56 กิจกรรมรับน้อง
กิจกรมรับน้อง ม.1 และ ม.4 ปี 2556
ชุดกีฬา กรรมการนักเรียน