รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชวลิต ชาติแก้ว (เบี้ยว)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 1(ม.ปลาย)
อีเมล์ : tiger-chaw@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี(ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : ผจก.ฝ่ายควบคุมคุณภาพและ IT
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมอมตะนคร 700/99 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2558,12:14 น.   หมายเลขไอพี : 110.170.185.82


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล