ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบัติ คำภาบุตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895760983