ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 93) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน 2/2562 (อ่าน 18) 08 มี.ค. 63
ผลการพิจารณา ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) (อ่าน 83) 22 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 150) 15 ก.พ. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 324) 26 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา (อ่าน 262) 19 ต.ค. 62
โรงเรียนธงธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 299) 04 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนธงธานี เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(อุทกภัย) (อ่าน 352) 03 ก.ย. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 398) 30 ก.ค. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 462) 15 พ.ค. 62
ผลการสอบจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 636) 30 มี.ค. 62
ผลการสอบจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 559) 30 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ วิทย์ – คณิต (Gifted Program) (อ่าน 739) 09 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่(Gifted Program) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 629) 16 ก.พ. 62
รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 489) 28 พ.ย. 61
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 570) 28 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 513) 16 พ.ย. 61
ตารางเรียน 2/2561 (อ่าน 546) 05 พ.ย. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 849) 15 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1252) 30 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Program) (อ่าน 817) 12 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 829) 19 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2561 (อ่าน 141) 31 ม.ค. 61
การแข่งขัน ฟุตซอล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 654) 27 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฑา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 727) 27 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสี” ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1233) 01 ธ.ค. 60
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 734) 01 ธ.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 788) 31 ต.ค. 60
ตรวจสอบผลการเรียน (อ่าน 748) 20 ต.ค. 60
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1111) 31 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1087) 13 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 972) 09 มี.ค. 60
ภาพเพิ่มเติม ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (อ่าน 718) 02 ธ.ค. 59
ภาพเพิ่มเติม ผอ.พบนักเรียน 2-12-59 (อ่าน 644) 02 ธ.ค. 59
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 844) 30 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 1531) 06 ต.ค. 59
โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ (อ่าน 1104) 16 ก.ค. 59
โบว์ชัวร์ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (อ่าน 997) 16 ก.ค. 59
โบว์ชัวร์ ประกันอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ (อ่าน 1013) 16 ก.ค. 59
ประกันภัย 200 (อ่าน 974) 16 ก.ค. 59