กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์ ดาระวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0