รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : บุญชุม สุดสว่าง (ชุม)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น :
อีเมล์ : sudsawbo@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.เนสท์เล่ (ประเทศไทย ) จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ก40 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2558,18:10 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.176.84


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล