รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนธงธานี
101 หมู่ 1   ตำบลธงธานี  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0 43631071


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :