ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 โรงเรียนธงธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,10:03   อ่าน 489 ครั้ง