ภาพกิจกรรม
ผลแข่งขัน Science Show ที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ทีมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โรงเรียนธงธานี เข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ม.ต้น ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ปลาย ที่่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้นำเสนอระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
1. น.ส.สุภาวดี กำสมุทร
2. ด.ช. พีระจักร พลายชนะ
3. ด.ญ. ปิยะพัทธ นันตะราม

ผู้นำเสนอระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย
1. นายณรงค์เกียรติ สีกองเสน
2. นายอรรถกร นุ้ยจุ้ย
3. นางสาวกนกพร หอมลา

ครูผู้ฝึกสอน 
1. นางสาวศิริลักษณ์ เพริดพราว
2. นายธรารัตน์ แก้วมีชัย
3. นางสาวมัจฉา คำภาแก้ว

พร้อมด้วยทีมงาน TTN Science Show ทุก ๆ คน


โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,16:22   อ่าน 198 ครั้ง