ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมุทิตาจิต

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนธงธานี จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ๗ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายสุรศักดิ์ วิลัยหล้า
๒. นายสมชาย พัฒน์ชยางกูร
๓. นายเสน่ห์ เคหาบาล
๔. นายมิทธ์ ธนโชคบุญสกุล
๕. นายบพิตร พลเยี่ยม
๖. นางถนอม จันทร์หยวก
๗. นางลัดดากรณ์ เคหาบาล
รูปภาพเพิ่มเติมงานมุทิตาจิต ภาคเช้า
ูปภาพเพิ่มเติมงานมุทิตาจิต บายศรีสู่ขวัญ
ูปภาพเพิ่มเติมงานมุทิตาจิต ภาคค่ำ

โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,16:50   อ่าน 242 ครั้ง