ภาพกิจกรรม
เข้ารับป้าย และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 กันยายน 2562 ผอ.สุบิน แสงสระคู และคณะครู เข้ารับป้าย และเกียรติบัตรผ่านการประเมินสถานศึกษา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2562,10:52   อ่าน 388 ครั้ง