ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

15 พ.ย. 62 โรงเรียนธงธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ น.ส.ดรุณี จันทะศูนย์ ครูผู้ฝึกสอนนางสาวชยุตรา เหล่าชัย ผู้ให้จังหวะกลอง นายธีระพล จันทะศูนย์
https://youtu.be/_0xvgD5l4WU

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,09:18   อ่าน 137 ครั้ง