ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

15 พ.ย. 62 โรงเรียนธงธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 27 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย

1. นางสาวนิภาพร วิศาสตร์
2. นายบุรัสกร ฤทธิ์มนตรี
3. นางสาววราพร บุญแสน
4. นายวาสุเทพ ศกุนะสิงห์
5. นางสาวศศิวิมล พลคาม
6. นางสาวเกศรินทร์ สิทธิเดช

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายสุบิน แสงสระคู
2. นางสาวชวนพิศ มะโนมัย
3. นายฤทธิเกียรติ ไชยรัตน์


โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,09:19   อ่าน 159 ครั้ง