ภาพกิจกรรม
ผ้าป่าสามัคคี ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 ก.พ. 2563 คณะกรรมการนักเรียน ชุดปีการศึกษา 2562 โดยนายพัชรพล ศิริจันทร์ ประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนชั้น ม. 3 ม. 6 พร้อมด้วยนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหางบประมาณพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสที่จะจบการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งชุมชนผู้มีอุปการะคุณต่อทางโรงเรียน ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 135,127 บาท
รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2563,16:19   อ่าน 694 ครั้ง