ภาพกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศการ
20 สิงหาคม 2563 ทีมแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ของโรงเรียนธงธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดระดับประเทศ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีทีมเข้าร่วมประกวด 15 ทีมที่เป็นตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ ผู้นำเสนอ ประกอบด้วย 1. นายพีระจักร พลายชนะ ชั้น ม.3 2. ดญ.วัชรินทร์ พรมวงศ์ ชั้น ม.2 และ 3. ดญ.สภานัน ขันบุตร ชั้น ม.2 คุณครูผู้ฝึกสอน นางศิริลักษณ์ เพริดพราว และทีมงานทุกคน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,16:09   อ่าน 35 ครั้ง