ภาพกิจกรรม
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"
23 ก.พ.2564 พ.ต.ท.มนต์ธร ตากใบ สวป.ฯ พร้อมชุดสายตรวจฯ ชุด ชมส. และ นรต.ฝึกประสบการณ์ จาก สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการครู 5 นาที และโครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ" ที่ โรงเรียนธงธานี โดยเป็นการให้คำแนะนำเรื่องกฏจราจร กฏหมายที่สำคัญที่ เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตรวจสอบให้คำแนะนำสภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ไม่ให้เป็นรถดัดแปลงสภาพ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุสูง กิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนธงธานี จึงขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี ไว้ ณ ที่นี้.
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,14:11   อ่าน 134 ครั้ง