ภาพกิจกรรม
กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ปีการศึกษา 2563
25 ก.พ. 64 คณะกรรมการนักเรียน ชุดปีการศึกษา 2563 นำโดยนายวัชรพล พุฒทรง ประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนทุกคน ครู อาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหางบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณ ได้ร่วมบริจาคเงิน ได้รับทั้งสิ้น 126,663 บาท ซึ่งจะได้นำไปจัดซื้อเก้าอี้ไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน ต่อไป
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,14:25   อ่าน 230 ครั้ง