ภาพกิจกรรม
คุณแม่เลิศลักษณ์ นามไพร มอบสื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
29 สิงหาคม 2565 คุณแม่เลิศลักษณ์ นามไพร จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธงธานี ได้มามอบสื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับโรงเรียนธงธานี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมี ผอ.สุบิน แสงสระคู เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอขอบคุณท่านไว้ ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,13:56   อ่าน 40 ครั้ง