ภาพกิจกรรม
Science Show ร่วมการแสดงในพิธีเปิด CODING Achievement Awards
31 สิงหาคม 2565 ทีมการแสดงวิทยาศาสตร์ (ธงธานี Science Show) โรงเรียนธงธานี ระดับ ม.ปลาย ได้เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิด ในงานเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่น " CODING Achievement Awards " ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี ที่โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดย สมพ.ร้อยเอ็ด โดยท่านประธานได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอของนักเรียนที่สามารถอธิบายเรื่องที่ยากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ผู้นำเสนอ คือ นายพีระจักร พลายชนะ นางสาวรัชนีกรณ์ คำโคตรศูนย์ นายณัฐวัฒน์ หล่อสิงห์
คุณครูผู้ฝึกสอน คือนางศิริลักษณ์ เพริดพราว
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,14:01   อ่าน 61 ครั้ง