ภาพกิจกรรม
ได้รับคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระดับชาติ
2 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนธงธานีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ระดับชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล ปี 2565 (STEAM Co - Creation Project) สาขาสุขภาพและการแพทย์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะผู้จัดทำ
นายจตุพล ฉ่ำมณี ม.6/1
นางสาวปภาวรินทร์ สนสุพรรณ ม.6/1
นางสาวยุพารัตน์ สัจจาวาท ม.6/1
ที่ปรึกษา
นายจักรพันธ์ บุญพิมล
นายยุทธชัย อยู่บำรุง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,19:19   อ่าน 38 ครั้ง