ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงจัดโดยเทศบาลตำบลธงธานี
8 พฤศจิกายน 2565 ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.สุดสาคร ศิริวารินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการชมรมผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงจัดโดยเทศบาลตำบลธงธานี เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามของวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,10:41   อ่าน 49 ครั้ง