ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนธงธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สุดสาคร ศิริวารินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ดร. จำรอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และท่านวิชัย สีกองเสน ประธานชมรมผู้ปกครอง ได้ประชุม ชี้แจงกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาได้พบปะกับผู้ปกครองในแต่ละห้อง โดยทางโรงเรียนได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน และเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมประชุมไว้ ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,10:48   อ่าน 128 ครั้ง