ภาพกิจกรรม
พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รอง ผอ. ศอญ.จอส. ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ให้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ
3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 และ 14.00 น. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ให้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ โรงเรียนธงธานี โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.) ในโอกาสที่ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ มามอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดรังษี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามโครงการให้ประสบความสำเร็จ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,14:43   อ่าน 109 ครั้ง