ภาพกิจกรรม
ประชุมมูลนิธิธงธานีสามัคคีการศึกษา
9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. มีการประชุมมูลนิธิธงธานีสามัคคีการศึกษา โดยมี นายวิทยา ศรีทองแดง ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการอีก 14 ท่าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเงินรายได้ของมูลนิธิ บริจาคทำบุญโครงการจัดทำผ้าป่าสร้างโดม จำนวน 10,000 บาท และ เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2566 จำนวน 10,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณประธานมูลนิธิ ท่านวิทยา ศรีทองแดง และคณะกรรมการทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,19:42   อ่าน 47 ครั้ง