ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30น. ที่ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 มีมติอนุญาตให้โรงเรียนธงธานีจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี 45 ปีร่วมใจสร้างโดม ในวันที่ 13 เมษายน 2566 วงเงินงบประมาณ 2 ล้านบาท โดยมี ผอ.จำรอง จันทร์ห้างหว้า เข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ทั้งนี้ให้ดำเนินการไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,19:45   อ่าน 71 ครั้ง