ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 26) 23 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 535) 09 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 136) 28 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนธงธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 251) 13 ก.พ. 66
การขยายผลจากการอบรมเชิงปฎิบัติการ ฯ Active Learning (อ่าน 332) 09 ส.ค. 65
วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 562) 04 ก.ค. 65
ใบมอบตัว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 901) 21 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4124) 04 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3806) 04 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3363) 16 ก.พ. 65
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 3756) 05 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนธงธานี เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3998) 06 ก.ค. 64
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 3799) 18 มิ.ย. 64
การมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3929) 05 มิ.ย. 64
รายชื่อม.4/2564 แยกตามห้อง (อ่าน 4005) 29 เม.ย. 64
รายชื่อม.1/2564 แยกตามห้อง (อ่าน 4292) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่สมัคร วันที่ 28 เมษายน 2564 (อ่าน 3987) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่สมัคร วันที่ 27 เมษายน 2564 (อ่าน 3899) 28 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่สมัคร วันที่ 26 เมษายน 2564 (อ่าน 3937) 26 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่สมัคร วันที่ 25 เมษายน 2564 (อ่าน 3870) 25 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่สมัคร วันที่ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 3829) 25 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4293) 09 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ม.1 (อ่าน 3870) 27 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3948) 12 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3821) 03 ก.พ. 64
ตารางแสดงห้องเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศีกษา 2563 (อ่าน 7156) 28 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ม.1 แบ่งใหม่เป็น 3ห้อง (อ่าน 7113) 28 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ม. 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7433) 07 มิ.ย. 63
ใบมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7104) 20 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 6311) 27 เม.ย. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7220) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน 2/2562 (อ่าน 6377) 08 มี.ค. 63
ผลการพิจารณา ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) (อ่าน 7200) 22 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7168) 15 ก.พ. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 7333) 26 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา (อ่าน 7227) 19 ต.ค. 62
โรงเรียนธงธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 7427) 04 ต.ค. 62
การแข่งขัน ฟุตซอล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 7516) 27 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฑา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7546) 27 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสี” ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8187) 01 ธ.ค. 60
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 7648) 01 ธ.ค. 60
ตรวจสอบผลการเรียน (อ่าน 7607) 20 ต.ค. 60
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 7951) 31 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7961) 13 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 7846) 09 มี.ค. 60
ภาพเพิ่มเติม ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (อ่าน 7514) 02 ธ.ค. 59
ภาพเพิ่มเติม ผอ.พบนักเรียน 2-12-59 (อ่าน 7452) 02 ธ.ค. 59
ตารางเรียน ภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 7684) 30 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 8413) 06 ต.ค. 59
โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ (อ่าน 7862) 16 ก.ค. 59